Magyar Magyar

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi- és adattovábbítási nyilatkozat:

Adatvédelmi nyilatkozat:

Adatkezelés

Az Eladó a 2016/679 / EU rendelettel és az adatok szabad mozgása tekintetében a magánszemélyek védelméről, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 / EU rendelettel összhangban dolgozza fel a személyes adatokat.

I. Eladó:

 A személyes adatok kezelője és tevékenysége során a személyes adatok feldolgozásra kerülnek.

A személyes adatok védelméért az Eladó felelős.

Jelen fejezetben:

„személyes adat" az összes olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik

„azonosítható személy” az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamilyen azonosító – (név, azonosító szám) alapján beazonosítható;

„adatkezelés" a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, csoportosítás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés, illetve egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, vagy megsemmisítés;

„adatkezelő" az a természetes vagy jogi személy, más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amikor ennek a feldolgozásnak a céljait és eszközeit az Unió vagy adott tagállam jogi normái határozzák meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének speciális kritériumait az Unió vagy az adott tagállam jogi normái alapján állapítják meg;

„adatvédelmi incidens" a személyes adatok megsértése, amely a személyes adatok véletlen vagy jogtalan megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, nem megengedett felfedéséhez vagy hozzáféréséhez vezet.

A személyes adatok kezelésének elvei:

 a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, jóhiszeműsége és átláthatósága

az adatminimalizálás

a pontosság

bizalmas jelleg

Eladó az ügyfelek személyes adatait a www.padlasturi.hu honlapon szállítási és számlázási adatok körében gyűjti.

II. Rendelések menüpont:

1. A Rendelések menüpon alatt a következő személyes adatok feldogozása történik:

1. vezeték és keresztnév

2. e-mail cím

3. cím

4. telefonszám

Az 1. pont 1. 2. 3. 4. pontjában említett adatok feldolgozásának célja és alapja az Eladó és a felhasználó között létrejött távollévők közötti szerződés – amely a vonatkozó törvények alapján, illetve a szerződés megkötése érdekében került teljesítésre.

A Rendelések menüben található személyes adatok kezelése elektronikus adathordozón történik.

A Rendelések menüben a személyes adatok gyűjtése a felhasználók által történik, speciálisan kidolgozott rendelési szoftver segítségével és elektronikusan kerülnek tárolásra a jogviszony kialakulását követő év január 1-től számított 10 éves időszakban.

Az Adatkezelő személyesen végzi az adatok feldolgozását.

Az Adatkezelő szerződéses jogviszony keretein belül bízza meg a futárszolgálatot ellátó gazdasági társaságot az Eladó és a vevő között létrejött szerződések értelmében – az 1. pont bekezdésének 1. 2. 3. 4. pontjában részletezett személyes adatok kezelésével:

A Rendelés menüpont személyes adataihoz a hozzáférés joga megadható ügyvédnek az Eladó érdekeinek megvédése érdekében, amennyiben a felek között vita alakult ki és/vagy szükség van jogi tanácsadásra.

A Rendelések menüpontban szereplő érintett személyes adataihoz történő hozzáférés bírósági és/vagy más hivatalos eljárás alapján kiadható harmadik személynek.


Adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Iller Júlia egyéni vállalkozó] ([9676 Hosszúpereszteg, Árpád utca 35.]) adatkezelő által a(z) [www.padlasturi.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [vásárló neve, címe, e-mail címe, telefonszáma]

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff